در حال حاضر فقط در منطقه مهرشهر کرج تحویل سفارشات انجام میگیرد

پیام بفرستید

راه های ارتباطی

آدرس : جاده تهران- شهریار، دهستان صنعتی هفت جوی، بلوار دامداران، شرکت صنایع لبنی تین - دامداران

تلفن : 88789642 – 88789583 – 5-88879872

info@damdaran.ir